headerphoto

Hjem

Velkomme til Selkær Mølle Vandværks hjemmeside

Vandværkets e mail adresse er:

vand@selkaermoelle.dk

 

Der indkaldes til generalforsamling i Selkær Mølle Vandværk

Lørdag den 29 april kl 11.00 i Glesborg forsamlingshus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter., på valg er Lone Holm, ønsker ikke genvalg, Lars Lictenstein, ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg
  8. evt.

Selkær Mølle den 4 april 2017

 


Nyheder

19.01.2012

Så er vi her!

Men den forandres hele tiden.

 

 

Links

Borger og Grundejerforeningen Selkær Mølle

www.selkaer-molle.dk

Norddjurs vandråd

www.ndv-info.dk

Foreningen af Vandværker i Danmark

www.FVD.dk